Friday, 3 september 2021 - Saturday, 4 september 2021

FLANDERS TOMORROW TOUR

Image

Flanders Tomorrow Tour

Als organisator van Bredene Koksijde Classic UCI 1 Pro en Youngster Coast Challenge UCI MU 1.2U, hebben wij als vereniging de ervaring en ook de ambitie om kwaliteitsvolle internationale wielerwedstrijden te organiseren. Volgens de exacte norm van bepaalde gemeenten,de regio waardig, willen wij graag ons nieuw project voorstellen, nl. Flanders Tomorrow Tour.
Met een duurzame medewerking van drie gemeenten, organiseren wij een tweedaagse rittenwedstrijd UCI MU 2.2 U.
In onze koersvisie zijn twee periodes zeer belangrijk, het voorjaar en de periode kort voor het EK en WKin het najaar.
Na wat zoekwerk op de kalender komt vr. 03/09 en za. 04/09 in het vizier. Als voorbereiding voor het WK is dit ideaal in de opbouw ernaar toe.
De meerdaagse zou in eerste instantie bestaan uit drie ritten: vrijdag: volledige rit / zaterdag-voormiddag: tijdrit / namiddag: finale-rit. Let wel: onderhandelingen zijn nu bezig om een 3de dag toe te voegen op donderdag 02/09 met een volledige rit. Wij zijn ervan overtuigd dat deze wedstrijd een meerwaarde zal zijn voor de nationale-en internationale kalender. De naam en de toegepaste kleuren in het logo, verduidelijken de faam van onze regio met zijn hoogtepunten: Flanders en Tomorrow.
Op die manier kan deze wedstrijd geplaatst worden in de rij van  "Tour de l'avenir (Fr.) en Olympia's Tour (Nl.)
De knowhow/ervaring van ons team moet/zal dit evenement op hoog niveau tillen voor de renners/locaties van tomorrow.

 

As organizer of Bredene Koksijde Classic UCI 1 Pro and Youngster Coast Challenge UCI MU 1.2U, we as an association have the experience and also the ambition to organize high-quality international cycling races. According to the exact standards of certain municipalities, worthy of the region, we would like present our new project, namely Flanders Tomorrow Tour.
With the sustainable cooperation of three municipalities, we organize a two-day stage race UCI MU 2.2 U.
In our race vision, two periods are very important, the spring and the period shortly before the European and World Championships in the autumn.
After some searching on the calendar, Fri 03/09 and Sat 04/09 comes into view. In preparation for the World Cup, this is ideal in the build-up to it.
The multi-day event would initially consist of three stages: Friday: full stage / Saturday-morning: time trial / afternoon: final stage. Note: negotiations are now in progress to add a 3rd day on Thursday 02/09 with a full ride. We are convinced that this competition will add value to the national and international calendar. The name and the colors used in the logo illustrate the fame of our region with the highlights: Flanders and Tomorrow.
In this way, this race can be placed in the row of "Tour de l'avenir (Fr.) and Olympia's Tour (Nl.)
The know-how / experience of our team must / will lift this event to a high level for the riders / locations of tomorrow.